Říjen 2015

Kalné vody znojemské

Na začátku prázdnin jsme se dozvěděli velmi znepokojivou zprávu týkající se zakázky na znojemskou úpravnu vody. UOHS vydal rozhodnutí, že zrušení losování na zúžení počtu uchazečů v zakázce za bezmála půl miliardy bylo nezákonné. Občanovi se může zdát, že…


Bojí se radnice kontroly?

Na fungování obce nemá vliv jen rada a zastupitelstvo.  Podílí se na něm i výbory a komise, které jsou zřizovány samosprávou.  Dle zákona o obcích musí zastupitelstvo obce jmenovat kontrolní a finanční výbor obce. Tyto výbory pak…


Vlastimil Gabrhel

Proč nelze věřit panu starostovi

Politika má být chápána jako střet názorů vedoucí k nalezení optimálních řešení, a ne jako prostředek ohlupování občanů pomocí polopravd či nepravd, převážně s cílem udržení si svých dobře placených funkcí. Druhou část úvodní věty se daří…


Znojemsko plní přání vládnoucí ČSSD

Jiří Ludvík v opozici pracuje, a tím vadí. Jak jinak si vysvětlit velký prostor v týdeníku Znojemsko hned po Vinobraní, kdy by člověk čekal na první stránce spíše rozhovor s králem či královnou? Našli jsme ale hanopis šéfredaktora…


Radnice chybuje při prodeji bytů

Bez předchozí diskuse, bez náznaku záměru prodeje bytů během zastupitelstva koncem června 2015, v tichosti uprostřed prázdnin, se objevila nabídka prodeje bytů a nebytových prostor za více než 41 mil. Kč v jednom balíku. První kolo bylo s odkazem…


Orgány obce ve Znojmě

Základním orgánem je zastupitelstvo. Počet členů a členek v zastupitelstvu je ve Znojmě 31 podle volebních výsledků: 11 ČSSD, 4 ANO 2011, 4 KSČM, 3 ODS, 3 KDU-ČSL, 3 Pro Znojmo, 3 Změna Znojmo. Znojemskou vládu…