Znojemský hlas

Opuštěné dětské hřiště v parku nad restaurací Corso

Proč vycházíme

Vážení a milí čtenáři, tímto se Vám dostává do rukou první číslo nového občasníku. Média, které se bude snažit zaplnit názorovou prázdnotu, která vzniká v našem městě, zrovna tak jako v celé republice. Tento deficit je dán tím,…