Co se podařilo opozici aneb právníci férověji

Město Znojmo na druhý pokus vybralo své právní poradce. Není podstatné, kdo se stal vítězem opakovaného výběrového řízení, a dokonce není podstatné ani to, že právní služby budou levnější než v předchozím období, a to v řádu statisíců.

Podstatný je způsob, jakým se tak stalo. Podstatné je to, že koalice provedla férový výběr podle předem daných pravidel. A podstatné je rovněž to, že opakovaným výběrovým řízením byly napraveny chyby, které provázely původní proces výběru.

Jak opozice, tak samotný vítězný uchazeč upozorňovali na skutečnost, že původní vítěz byl vyřazen z důvodu, který nebyl předem znám jako podmínka výběru. Město Znojmo nikdy nestanovilo, jak dlouho musí být uchazeč činný v oboru právních služeb, ani po uchazečích nepožadovalo prokazování referencí. S původním vítězem ale smlouvu neuzavřelo z toho důvodu, že jde o subjekt starý pouze jeden rok a že nemá žádné reference.
Po mediálním rozruchu, konfliktu v koalici a vzrušené diskusi na zasedání zastupitelstva proběhlo opakované řízení bez zjevných vad. Věřme, že tomu tak bude i nadále.

Férový výběr dodavatelů je ovšem jen první krok správným směrem. Stále zřetelnější se stává skutečnost, že vedení města má jen velmi hrubou, pokud vůbec nějakou, představu o rozsahu a povaze právních služeb, které potřebuje a které poptává. Navíc, které poptává jednak po dodavatelích, jednak po vlastních zaměstnancích. Město Znojmo totiž několik právníků samo zaměstnává. Je jistě žádoucí a nezbytné, aby město, jako je Znojmo, určité právní otázky nechávalo řešit advokáty především z důvodu větší rozmanitosti a bohatství jejich zkušeností. Je jistě vhodné, aby mělo právníky i v řadách svých zaměstnanců.

Nanejvýš vhodné, respektive nutné, však je, aby vedení města mělo jasnou představu o tom, jakou práci chce po svých zaměstnancích – právnících, jaký druh práce a v jakém množství předpokládá řešit s advokáty. A teprve na základě této představy by mělo zadávat výběrová řízení a vytvářet tabulková místa zaměstnanců. Pouze podle toho totiž lze posoudit, zda prostředky vynakládané na dodavatele a vlastní zaměstnance jsou vynakládány efektivně, nebo ne. Skutečnost, že město Znojmo získalo právní služby za nižší cenu než v minulém období, nemá co do efektivity těchto nákladů žádnou hodnotu.

A to platí ve všech oborech činnosti Města.

Na svět přišel zcela jasný důkaz, že opozice pracuje velmi usilovně pro dobro města, a čtenář ať si udělá sám obrázek o tom, jestli je nekonstruktivní, jak píše radnice, nebo se snaží o nápravu chyb těch, kteří na radnici sedí.

Jiří Feichtinger, ZMĚNA Znojmo