Jak se zapojit do dění ve svém městě

Ze zákona máme jako občané právo:

 • být o dění informováni na úřední desce
 • účastnit se jednání zastupitelstva
 • napsat vedení města dopis
 • napsat petici
 • svolat veřejné shromáždění
 • vyvolat místní referendum a hlasovat v něm
 • založit občanské sdružení

5 důvodů, proč přijít na Zastupitelstvo

 • udílení Ceny města Znojma
 • regenerace městské památkové rezervace
 • dotace v oblasti sociální
 • směna pozemků Města se společností Lídl
 • prodej užívané stezky bez náhradní komunikace

Tyto body byly na posledním zastupitelstvu, které proběhlo 14. září 2015, nejvíce diskutovány, a přes protesty, žádosti a apelace opozice kromě odkladu posledního bodu byly všechny odhlasovány bez přihlédnutí k rozumným požadavkům opozičních politiků. V lokalitě Malá Louka tedy zřejmě vyroste další supermarket společnosti Lídl, a to v těsném sousedství existujícího Albertu. Opravdu to jako občané potřebujeme, požadujeme a chceme? Pokud by zazněl i váš hlas na zastupitelstvu, třeba by vedení města alespoň na chvíli uvažovalo o odkladu směny a
o důkladnějším projednání. Tato lokalita by si to jistě zasloužila.

Přijďte se podívat:

 • kdo vede naše město
 • jakým způsoben
 • jak hlasují jednotliví zastu­pitelé
 • vyjádřit se k projednávaným bodům
 • někdy se i pobavit
 • Zasedání zastupitelstva probíhá v budově Městského úřadu ve Znojmě na náměstí Armády 8, v zasedací místnosti v 1. poschodí.