Orgány obce ve Znojmě

Základním orgánem je zastupitelstvo. Počet členů a členek v zastupitelstvu je ve Znojmě 31 podle volebních výsledků: 11 ČSSD, 4 ANO 2011, 4 KSČM, 3 ODS, 3 KDU-ČSL, 3 Pro Znojmo, 3 Změna Znojmo. Znojemskou vládu dnes tvoří ČSSD, ANO a KSČM. Zastupitelstvo se schází nejméně jednou za 3 měsíce a jeho zasedání jsou veřejná.

Zastupitelstvu v jeho činnosti pomáhají tzv. výbory. Ze zákona musí být zřízeny výbory finanční a kontrolní, k dobrým mravům patří, že tyto výbory vede opoziční politik, který musí být členem zastupitelstva. Ve Znojmě bylo toto pravidlo na posledním zasedání zastupitelstva dne 14. 9. 2015 porušeno, předsedou finančního výboru byl zvolen koaliční politik za ČSSD.
Rada je užším orgánem obce, má 9 členů a členek. Rada je volena zastupitelstvem a ve Znojmě je tvořena pěti členy ČSSD, dvěma komunisty a dvěma členy ANO 2011.

Schůze Rady jsou neveřejné, její usnesení ovšem veřejná jsou. Radě města v činnosti pomáhají tzv. komise, např. školská, zdravotní, sociální a další.