Proč vycházíme

Opuštěné dětské hřiště v parku nad restaurací CorsoOpuštěné dětské hřiště v parku nad restaurací Corso

Vážení a milí čtenáři, tímto se Vám dostává do rukou první číslo nového občasníku. Média, které se bude snažit zaplnit názorovou prázdnotu, která vzniká v našem městě, zrovna tak jako v celé republice. Tento deficit je dán tím, že prakticky všechny tiskoviny v našem regionu jsou v rukou anebo jsou přímo či nepřímo ovládány lidmi kolem ČSSD. Výsledek je pak takový, že zprávy a komentáře, jež tyto noviny podávají, spíše připomínají „objektivní“ putinovskou státní televizi či dříve proslulé zprávy rádia Jerevan. Tyto kanály jsou plné polopravd, které deformují realitu k nepoznání. Skutečné problémy však nereflektují. Média a novináři mají být v demokratické společnosti právě oním „hlídacím psem“ svobody a pravdy. A právě to si klade za cíl náš nový občasník.

Opuštěné dětské hřiště v parku nad restaurací Corso

Opuštěné dětské hřiště v parku nad restaurací Corso

Ukazovat věci tak, jak jsou, a to z hlediska pragmatického a nesocialistického. Možná někdo neví, o čem mluvím? Tak jen k osvěžení paměti si připomeňme několik významných problematických kauz současné a minulé radniční koalice. Slovy pana starosty byla nárazová oprava chodníků populisticky označována za téměř geniální a historickou událost. My si myslíme, že oprava infrastruktury je základní povinností každého vedení. Naopak průběžná absence těchto prací v průběhu celého volebního období by měla být považována za fatální neschopnost. Jako kdybychom dávali za vzor ctnosti, že někdy přijdu do práce, zvláště před výplatou. Rozumný zaměstnavatel by asi brzy ukončil s dotyčným jakékoli vztahy.
Pro rok 2015 nemá radnice v plánu nic vyjma dokončení loni započaté opravy Velké Michalské a investice do problematické kruhové křižovatky na Hradišti včetně okolí.

Další lahůdkou byla a dosud je modernizace stadionu. Vloni velevýznamná veleakce ohlášená panem Gabrhelem, Haškem a Peltou s tím, že Město vloží do ní maximálně 10%, tedy v přepočtu asi 10 milionů korun. Po všech nechutných tahanicích a přetlačování oznámilo vedení města, že dotace pokryly 70% všech nákladů. Jak to tedy je? Je to úspěch, nebo by se měl pan starosta a další účastníci omluvit občanům za to, že nám lhali? Kvalita odvedené práce se zdá mnoha lidem katastrofální a můžeme jen očekávat, kdo opravu zmetku zaplatí. Nemám nic proti proporcionálním investicím do sportu, vždyť už naši předkové věděli, že ve zdravém těle zdravý duch, ale jsou tyto megalomanské projekty skutečně investice do rozvoje dětí a fyzické kondice všech obyvatel, nebo je to jen byznys pro pár jedinců za veřejné peníze?

To vše je minulost, bohužel ani budoucnost se nejeví v nijak růžových barvách. Bezradnost vedení radnice se ukázala již při sestavování rozpočtu Města na letošní rok a tato krize se nadále prohlubuje. Radnice postrádá koncepční uvažování. Snad i proto se koalice, poněkud vynuceně na podzim slepená, nyní rozpadla. Hnutí ANO dělalo jen stafáž osvědčenému tandemu ČSSD + KSČM. Nyní se to ukázalo naplno, když racionálně uvažující část hnutí odstoupila či byla vyštvána. Otázkou tedy zůstává, zdali současný slepenec představuje většinu voličů, či jen vládne s přeběhlíky. Tím se okruhem dostáváme k podstatě samé. Jaký hlas má opozice a občanská veřejnost a kde jsou ony hlasy volající po komunikaci, jež by měla přispět k faktickému rozvoji města, vzdělané společnosti, zaměstnanosti a obecnému zlepšení životní úrovně?

Karel Fiala